Myrbro-prosjektet
av Maria Kristina Klungnes Berg

Myrbro-prosjektet er et prosjekt om lek som brobygger og det uforløste koreografiske potensialet som ligger i selskapsleken.

Myrbro-prosjektet startet som et initiativ av Maria Kristina Klungnes Berg, som ønsket å utforske og utvikle egen dansepraksis. For å gjøre dette, opprettet hun en åpen utlysning, som inviterte profesjonelle dansekunstnere til å delta i fire ulike utforsknings-økter. De fire første dansekunstnerne som meldte interesse, fikk være en del av prosjektet. Disse danserne var Polina Ørjavik, Kristina Lvova Høydal, Julie Mjønes og Martin Bergo Selsjord. Cecilie Lindeman Steen var også medvirkende i prosessen som et ytre øye/veileder. Dette egenfinansierte forprosjektet, som varte fra mars til april 2023, dannet grobunnen for det som har blitt Myrbro-prosjektet. Prosjektet er nå under utvikling.

Følg med her for å se hvor veien går videre!


MEDVIRKENDE:

PROSJEKTANSVARLIG:
Maria Kristina Klungnes Berg

KOREOGRAF:
Maria Kristina Klungnes Berg

MEDSKAPENDE UTØVERE:
Polina Ørjavik
Kristina Lvova Høydal
Julie Mjønes
Martin Bergo Selsjord
Maria Kristina Klungnes Berg

FOTOGRAFI/VIDEO/MUSIKK:
Thomas Solvang

YTRE ØYE:
Cecilie Lindeman Steen

Lag din egen hjemmeside gratis!